https://www.kupinko.hr/image/cache/catalog/blog/003-1170x600.jpeg

PRIPREMA I SADNJA JAGODA

  • 11 Mar 2018
  • |   0 Komentar

PRIPREMA TLA ZA SADNJU JAGODA
IZBOR POLOŽAJA
Jagoda se može uspješno uzgajati na različitim nadmorskim visinama i ekspozicijama.
PLANIRANJE TERENA
Planiranje terena obavlja se ako su na parceli izražene mikrodepresije.
MELIORATIVNA GNOJIDBA
Na temelju rezultata pedološke analize tla i preporuke stručne službe za gnojidbu dodaju se
mineralna NPK gnojiva i zreli stajski gnoj rasipanjem prije oranja. Jagoda traži plodna humusna tla.
Većina tala može se uz dodatnu meliorativnu gnojidbu osposobiti za proizvodnju jagoda.
DUBOKO ORANJE
Duboko oranje (do 40 cm) treba obaviti mjesec dana prije sadnje, najbolje u srpnju.
Pred samu sadnju potrebno je usitniti sloj tla na kojem se prave gredice.
SADNJA JAGODA
VRIJEME SADNJE
Jedini preporučiv termin za sadnju jagoda jest kolovoz.
Sadnja u kolovozu osigurava urod već prve vegetacijske godine.
SUSTAV UZGOJA I RAZMACI SADNJE
Jagode se sade sustavom uzgoja u trakama. Priključnim strojevima oblikuju se gredice 130 cm
široke. Obavezatan zahvat za sadnju jest pravljenje humaka 15 cm visokih, pri osnovi širokih 50, a
na vrhu 40 cm, dok je put širok 40 cm. Razmak u redu je 25 do 30 cm. Taj razmak osigurava sklop od
37.000 do 44.500 sadnica po 1 ha. Prije sadnje na gredice se polaže PVC EKO-drip cijev i crna folija.
Za komercijalne nasade preporuča se dvoredna sadnja na humke s crnom folijom i PVC cijevi za
zalijevanje. Sadi se u trokut na razmak 40 cm i 30 - 50 cm između redova iste trake. Širina humka u
osnovi je 80 cm i put (između 2 trake) je 35 - 60 cm.Shema jednorednog uzgoja jagode na humke s folijom i
plastičnom mekanom cijevi ispod folije za zalijevanje.
Shema dvorednog uzgoja jagode na humke s folijom i plastičnom
mekanom cijevi za zalijevanje ispod folije između redova.
SADNICE
Za zasnivanje nasada treba uzimati bezvirusni sadni materijal, tzv. frigo - sadnice.
TEHNIKA SADNJE
Sadnja se obavlja ručno i strojno. Preduboka sadnja izaziva truljenje, a previsoka sadnja sušenje sadnice. Najbolja je
ručna sadnja jer je u njoj primitak 99 %.
NAVODNJAVANJE
Vlaga je jedan od osnovnih uvjeta uspješnosti proizvodnje. Naročito su velike potrebe za vodom tijekom vegetacije pa
zbog toga treba planirati postavljanje sustava navodnjavanja kap po kap odmah nakon sadnje.
PREPORUKA SORTIMENTA JAGODA:
IDEA, DAGLAS, SENGA SENGANA, TIOGA, ELVITA, ELSANTA.
Idea
Senga sengana
Tioga
Elsanta


0Komentar

Za komentar morate se Prijaviti


Imate li pitanje? +385 40 821973
Pitanje o narudžbi? info@kupinko.hr
Pitanje o podršci? info@kupinko.hr