https://www.kupinko.hr/image/cache/catalog/blog/009-1170x600.jpg

Uzgoj kupina i malina

  • 11 Mar 2018
  • |   0 Komentar

PRIPREMA TLA ZA PODIZANJE KUPINA I MALINA
IZBOR POLOŽAJA I EKSPOZICIJE
Za uspješan uzgoj povoljni su u toplijim područjima sjeverniji položaji, a u hladnijim krajevima južne i jugozapadne
ekspozicije. Najpovoljnija su plodna, rastresita, umjereno vlažna i slabo kisela tla.
PLANIRANJE TERENA
Ako su na parceli izražene mikrodepresije, obavlja se planiranje terena, a gdje su jači nagibi, potrebno je terasiranje.
ANALIZA TLA
Uzimanje prosječnog uzorka tla i kemijsku analizu uzorka obavezatno treba povjeriti stručnim službama, koje na temelju
sadržaja hraniva u tlu daju preporuku za meliorativnu gnojidbu.
MELIORATIVNA GNOJIDBA
Prema rezultatima fizikalne, kemijske i pedološke analize tla dodaju se
mineralna gnojiva i stajnjak. Stajnjak se rasipa prije rigolanja.
DUBOKO ORANJE
Prije jesenskih oborina u rujnu potrebno je parcelu poorati do 45 cm dubine.
POVRŠINSKA PRIPREMA PRED SADNJU
Malina nakon rezidbe: grm uz kolac i “živi zid”
Pred samu sadnju potrebno je usitniti površinu na kojoj će se saditi sadnice.
SADNJA MALINA I KUPINA
VRIJEME SADNJE
Da bi se izdanci primili i u proljeće normalno razvijali, za ovu voćnu vrstu
preporučuje se jesenski rok sadnje, tj. sadnja u listopadu.
SUSTAV UZGOJA I RAZMACI SADNJE
Početak uzgoja grma kupine: rez sadnice
nakon sadnje (lijevo) i u I vegetacije (desno)
Iskustva pokazuju da je malinu i kupinu najbolje saditi u sustav žive
ograde i uspravni niz uz žicu ili između žica. Preporučuje se da se
malina sadi u razmacima 2,5 - 3,0 x 0,4 - 0,5 metara , a kupina u
razmaku 3,0 x 1,0 - 1,2 m.
PLAN SADNJE
Pri određivanju redova treba paziti na smjer redova. Na ravnom terenu
redovi se određuju u smjeru sjever-jug, a na slabo nagnutim terenima
smjer može biti prema padu terena (osim za uzgoj na terasama).
Glavni putovi izvode se okomito na redove i s dovoljno prostora za
nesmetano okretanje mehanizacije.
Lepezasti uzgoj kupine uz naslon od žice.
POSTUPAK SA SADNICAMA
Sadnice moraju biti jednogodišnje, zdrave (bez virusa, nematoda), dobro
ožiljene. Slabo razvijene, suhe i oštećene sadnice odbacuju se. Prije
sadnje potrebno je svakako potopiti korijen u kašastu smjesu (zemlja,
svježa kravlja balega i 1 % otopina Cuprablau - a u omjeru 1:1:1) da bi se
osvježio.
TEHNIKA SADNJE
Sustav uzgoja kupine: uspravni niz između žica
Sadnja se obavlja u izorane brazde ili jame tako da sadnice budu posađene 3 - 5 cm dublje nego što su bile u rasadniku.
Sadnice se mogu polagati ručno i strojno. U brazdu se može dodati još stajnjaka, a na površini tlo treba lagano zbiti.
REZ NAKON SADNJE
Nakon sadnje izdanke treba skratiti na 3 razvijena pupa, tj. na oko 20 - 30 cm iznad tla.
NAVODNJAVANJE
Da bi se postigao zadovoljavajući urod i dobra kvaliteta, potrebno je malinu i kupinu zalijevati, napose za vrijeme suše.Ekonomski najvažnije sorte malina: MALLING EXPLOIT, VILLAMETTE,
GRADINA, MALLING PROMISE.
MALLING PROMISE
GRADINA
Za proizvodne voćnjake kupine preporuča se saditi sorte bez bodlji: THORNFREE,
THORNLESS LOGAN, SMOOTHSTEN, GIGANTE DELL GIARDINO, BLACK SATIN.


0Komentar

Za komentar morate se Prijaviti


Imate li pitanje? +385 40 821973
Pitanje o narudžbi? info@kupinko.hr
Pitanje o podršci? info@kupinko.hr