https://www.kupinko.hr/image/cache/catalog/blog/014-1170x600.jpg

Uzgoj višnje

  • 11 Mar 2018
  • |   0 Komentar

Višnja za uspješan rast, razvoj, redovitu i obilnu rodnost zahtjeva odgovarajuće uvjete, a to su; klimatske prilike, položaji i zemljište (tlo).
U pogledu klimatskih uvjeta višnja podnosi velike nadmorske visine, a isto tako uspješno podnosi i niske zimske temperature, sve do –40%°C. Cvijet višnje dosta je otporan na kasno proljetne mrazeve za razliku od drugih voćnih vrsta. Može se uzgajati u izrazito sušnim područjima, s oborinama od 400 do 500 mm godišnje.
                      Višnja je u pogledu položaja i tla vrlo skromna voćka, tako da se uspješno može uzgajati na svim položajima. Ipak, više joj odgovaraju otvoreni nego zatvoreni položaji. Najbolje uspjeva na obroncima i blagim padinama okrenutim jugu, jugoistoku i istoku.
                     Može se uspješno uzgajati na gotovo svim, osim na previše vlažnim i teškim tlima. Najproduktivnija je ako se zasadi na lakoj pjeskovitoj ilovači, karbonatnom černozemu umjerene vlažnosti i dovoljne plodnosti.
                     Prije sadnje u tlo treba rigolanjem (duboko oranje 40-60 cm) unijeti u prosjeku oko 30 do 40 tona stajnjaka i 1.000-1.700 kg kompleksnog PK (fosfor-kalij) gnojiva, formulacije 0:15:30. Uzimanjem uzoraka i kemijske analize tla, odnosno opskrbljenošću pojedinim hranjivima, možemo precizno odrediti količinu mineralne gnojidbe. Ukoliko se ne provede mjera rigolanja potrebno je iskopati rupe oko 60 cm široke i oko 50 cm duboke.
                  Razmak sadnje između redi i u redu ovisi od sorte, podloge, sistema uzgoja, plodnosti tla i načina berbe  (ručno ili strojno). Za naše prilike razmak između redi je 5 metara a u redu 4 metra. U ovakvom sklopu višnjika (5x4m) moguće je berbu obaviti i strojno-tresačima. Znači, na jednom hektaru površine (10.000 m2) potrebno je oko 500 sadnica višnje.
                      Korijenov sustav ne prodire duboko u tlo. Osnovna masa korijena nalazi se na dubini od 40 do 80 cm. U širinu se prostire van opsega krošnje. Krošnja je različite bujnosti i oblika a najviše zavisi od sorte. Obično je okrugla, razgranata s uspravnim ili povijenim granama.
                      Ako se radi o plodu višnje za industrijsku preradu, onda se podrazumijeva da se berba plodova obavlja strojno-tresačima (90-120 otresenih stabala u jednom satu).
                      Pri prosječnom urodu od oko 40 kg po stablu (za cijeli eksploatacijski vijek višnje-od sadnje do 20 godina starosti), ukupan urod po jednom hektaru (500 stabala) iznosi 20.000 kg uz prosječnu cijenu ploda višnje za industrijsku preradu od 3,75 kn/kg (0,50 eura), ostvari se prihod od oko 75.000 kuna. Neka su prosječni troškovi održavanja nasada oko dvadesetak tisuća kuna ostaje dobit od između pedeset i šestdeset tisuća kuna po jednom hektaru.

0Komentar

Za komentar morate se Prijaviti


Imate li pitanje? +385 40 821973
Pitanje o narudžbi? info@kupinko.hr
Pitanje o podršci? info@kupinko.hr